Lähdeteoria - Jumaluuslähteitten vaikutus ihmiseen

Johdanto ja lähteet

 Lähdeteoria osa I
 Lähdeteoria osa II
 Lähdeteoria osa III

Johdanto

Monivuotisten tutkimusteni tuloksena on syntynyt Lähdeteoria. Siinä käsitellään maailmankaikkeuden moninaisuutta Jumaluuslähteitten vaikutusten näkökulmasta. Vaikka Jumaluuslähteet toimivat kokonaisuutena ovat ne myös eriytyneet toimimaan eri tasoilla materiaalisesta manifestaatiosta puhtaaseen henkiseen olemassaoloon. Esitän näiden Jumaluuslähteiden toimintaa erilaisten uskonnollisten ja henkisten kirjallisuuslähteitten avulla. Lisänä toimii myös henkilökohtaiset kokemukseni uskonnollisisita ja henkisistä liikkeistä, joissa olen ollut mukana. 

Lähteet:

Ensimmisenä lähteenä olen käyttänyt veda-kirjallisuutta, joka on useita tuhansia vuosia vanhaa ja hindulaisuuden uskonnon perusta. Käytän veda-kirjallisuuden nykyaikaista tulkintaa Srimad Bhagavatamia ( laulut 1-10 13 nid.) ja Sri Caitanya-caritamrta. Nämä kirjasarjat on kääntänyt sanskriitista ja tulkinnut 1900-luvulla Krisna-liikkeen perustaja His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhubada.

Toisena lähteenä olen käyttänyt H.B Blavatskyn, teosofian kulmakiviä, Salainen oppi I - II ja hänen luentosarjaa H.B Blavatskyn opetukset sisäiselle ryhmälle eli opetekset hänen henkilökohtaisille oppilailleen. Nämä ovat kirjoitettu 1800-1900 luvun taitteessa.

Kolmantena lähteenä olen käytänyt Urantia-kirjaa, joka on valmistunut 1900-luvun puolivälissä. Urantia-kirja on ilmoitus, jonka on toimittanut taivaalliset persoonallisuudet ja se on saatu ihmisten käyttöön kanavoinnin kaltaisella menetelmällä.

Neljäntenä lähteenä käytän Kalevi Riikosen kirja-sarjaa Universaalista opetusta kosmoksesta I - III. Tämä kirjasarjan tieto on niin ikään saatu kanavoinnin kaltaisella menetelmällä, johon on liittynyt interaktiivinen kanssakäynti korkeampien persoonallisuuksien kanssa.

Viidentenä lähteenä on Paramahansa Yogananda joogin elämänketra. Intialainen Kria-joogan länsimaihin tuonut Paramahansa Yogananda eli tuhatyhdeksänsataa luvulla ensin Intiassa ja myöhemminYhdysvalloissa.

Lisäksi viittaan Raamattuun.

<< EDELLINEN SIVUDeus Amabile -pääsivulle SEURAAVA SIVU >>