Lähdeteoria osa II

4. Kolmannen Lähteen Hengen aktivoituminen ihmisessä

Jotta sielun ja Isän osasen fuusioituminen eli sulautuminen olisi mahdollista täytyy kaikkien kolmen hengen virtapiirien olla aktivoituneita. Seuraavaksi esitän näiden virtapiirien aktivoitumisen ihmisessä. Käytän kirjasarjasta "Universaalista opetusta kosmoksesta" saatua mallia.

Kuva 5. ( Henkiainesten aktivoituminen ihmisessä )

Tarkastellaan henkilön henkikoostetta kuvan 5 mallin mukaan. Tässä kaaviossa nähdään, että henkilön kokonaiskehitys kuvataan asteikolla 1-13. Ensimmäinen pystyviiva kuvaa mielen kehitystä eli kehitystä Kolmannen Lähteen vaikutuksessa. Toinen viiva kuvaa sielun kehitystä eli Toisen Lähteen vaikutusta, ja kolmas viiva kuvaa Isän osasen eli Ensimmäisen Lähteen vaikutusta.

Kun Ihminen on kehityskulkunsa alussa, hän on vain mielen alempien virtapiirien vaikutuksessa. Tällöin ihmisen hengelliset toiminnot ovat hyvin vähäisiä. Alemmat mielenauttajahenget toimivat samanlailla ihmisissä kuin eläimissäkin, silloin ihmiset ja eläimet toimivat periaatteella syö tai tule syödyksi. Eläimelliset toiminnot vähenevät kuitenkin pikkuhiljaa, ja korkeammat mielen toiminnot saavat sijaa. Ihminen on aina luonnostaan Kolmannen Lähteen vaikutuksen alaisuudessa.

Kaikki kokemuksellisuus elämässä tapahtuu Kolmannen Lähteen alaisuudessa. Ihmisen pitää suorittaa ns. ihmistutkinto. Tähän liittyy suuri määrä kokemuksia, joita on kerätty myös aikaisemmissa elämissä. Kolmannen Lähteen alaisuuteen kuuluukin kaikki ihmisen mieleen vaikuttavat jälleensyntymistoiminnot. Ihmistutkinnon suorittaminen näkyy kolmannen lähteen sarakkeessa. Ihminen voi päästä asteikossa jopa tasolle 7, mikä on mielen hallinnassa ja kokemuksessa hyvin korkea taso. Ihmisen valaistuessa hän kykenee suoriutumaan mielen maailmoista, ja saavuttamaan hyvin korkean tason suhteessa Kolmanteen Lähteeseen. Pyhä Henki vastaa kokonaisuutena Kolmannen Lähteen toiminnoista.

Mielen hallinta on kuitenkin nykymaailmassa äärimmäisen vaikeaa. Karmaattinen taakka on usein ylivoimainen, ja sitä helpottamaan on tarjolla opettajia. Esimerkiksi Universaalinen Äiti Amma toimii Kolmannen Lähteen virtapiireissä, ja auttaa ihmisiä polttamaan karmaa ja pääsemään yli vaikeista elämänkokemuksista.

Intiasta tulevat Gurut ovat usein karman eli syyn ja seurauksen asiantuntijoita ja mestareita. He voivat ottaa itselleen poltettavaksi ihmisten karmaa. Tällöin he kärsivät itse ihmisen puolesta tämän tekojen seurauksista. Kaikki maailman materiaaliset toiminnot ovat Kolmannen lähteen alaisuudessa. Jos materiaa manipuloidaan henkisiltä tasoilta käsin eli tapahtuu ns. ihme, sen tekee suoranaisesti Kolmannen Lähteen henkiaines. Vaikka ihminen on luonnostaan Kolmannen Lähteen toiminnoissa mukana, tulee myös Pyhän Hengen korkeamman henkiaineksen aktivoitua ihmisen henkikoosteessa.

Jos ihminen pysyttelee ainoastaan Kolmannen Lähteen virtapiireissä ja jää vain niiden toimintakenttään, voi syntyä hengellisen energian puutetta. Näissä olosuhteissa ihmiset joutuvat tavallaan syömään toisiaan saadakseen energiaa. Silloin henkistä energiaa kaapataan toiselta ihmiseltä. Tällaisen kaapauksen kohteeksi joutunut ihminen voi tuntea itsensä läpikotaisin uupuneeksi. Näissä tapauksissa energia ei siis kierrä kaikkien kolmen eli Ensimmäisen, Toisen ja Kolmannen Jumaluuslähteen kautta. Hengen virtapiirit ovat kytkeytyneenä ihmiseen päälaella sijaitsevan henkisen energiakeskuksen kautta.

5. Toisen Lähteen Hengen aktivoituminen ihmisessä

Kun ihminen on kerännyt tarpeeksi kokemuksia Kolmannen Lähteen välityksellä on hänen aika laajentaa olemustaan Toisen Lähteen virtapiireihin. Paikallisuniversumimme Luoja-Poika eli Kristus edustaa Toisen Lähteen henkiainesta. Hänen lahjoittamansa Totuuden Henki toimii Toisen Lähteen henkivirtapiirien välityksellä. Koska planeetallamme Kolmannen Lähteen mielienergiat ovat erittäin raskaita, on Kristus kehottanut kaikkia siirtymään välittömästi hänen henkilökohtaiseen virtapiiriinsä.

Vaikka ns. kokemuksellinen ihmistutkinto mielen maailmoissa ei olisi suoritettukaan, voi Kristuksen henkilökohtaisesta hengestä saada välittömästi suojapaikan. Paikallisuniversumimme Luojana Hän voi välittömästi parantaa sairaita ilman karman polttoon tarvittavaa aikaa. Tällöin kysymyksessä on henkilökohtainen armo. Kristuksen henkilökohtainen energia ilmenee vahvasti esimerkiksi Markku Koiviston vetämässä Nokia Mission-liikkeessä.

Tavallisin tapa asettua Toisen Lähteen eli Kristuksen henkivirtapiireihin on ehtoollinen. Tämä on asetettu liitoksi ihmisen ja Kristuksen välillä. Kun ihminen kuvannollisesti syö ja juo Kristuksen ruumiin ja veren, niin todellisuudessa hänet liitetään Totuuden Hengen avulla Kristuksen henkivirtapiireihin, ja hän saa riittävästi Toisen Lähteen energiaa henkiseksi ravinnoksi. Kristus on henkilökohtaisesti läsnä tässä tapahtumassa. Liittyminen Kristuksen virtapiireihin voi tapahtua eri tavoilla. Tärkeintä on kuitenkin tehdä liitto Kristuksen kanssa ja pyrkiä pitämäänToisen Lähteen henki, Totuuden Henki, aktiivisena.

Taivaallinen Isä saavutetaan vain Kristuksen kautta. Kristus sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luokse muuten kuin minun kauttani." Kun taivasmatkalainen saavuttaa Paikallisuniversumin päämajan, hän tapaa lopulta kasvokkain Kristuksen, Paikallisuniversumimme hallitsijan. Vasta sen jälkeen pyhiinvaeltaja voi jatkaa matkaansa maailmankaikkeuden keskustaan. Tämä pätee myös silloin, kun ihminen aktivoi fyysisessä kehossa itsensä Isä-Jumalan virtapiireihin. Kristuksen henkiaineksen ja virtapiirien tulee olla aktivoituja ennenkuin tavoittelee yhteyttä Isä-Jumalan henkiainekseen.

Ennen Kristuksen lahjoittautumista tälle planeetalle Isä-Jumalan tavoitteleminen suoraan oli mahdollista. Nykyään Isää tulee lähestyä kytkeytymällä ensin Kristuksen henkiainekseen Totuuden henkeen. Kristus toimii universumissamme Universaalisen Isän mallina. Kristus sanoo: "Joka on nähnyt minut on nähnyt myös Isän."

Mainittakoon tässä kohdassa erityisenä esimerkkinä tunnettu Intialainen Kriya-joogan länsimaihin tuonut Paramahansa Yogananda. Hän eli tuhatyhdeksänsataa luvulla ensin Intiassa ja myöhemmin Yhdysvalloissa.Yogananda kirjoitti elämästään yksityiskohtaisen elämänkerran. Hän sai elämänsä aikana monia näkyjä erilaisista Jumaluuksista ja inkarnaatiosta. Hän oli myös todistamassa monenlaisia ihmeitä, jopa hänen kuollut opettajansakin ilmestyi fyysisessä muodossa opettamaan häntä.

Vähän ennen kuolemaansa Yogananda näki näyn Herra Jeesuksesta eli Kristuksesta. Yogananda näki Kristuksen silmien välähtelevän niiden lukemattomien maailmojen valosta joita Hän ylläpitää ja hallitsee. Sen jälkeen Kristuksen huulilta lipui ilmassa ehtoollismalja Yoganandan huulille. Tästä maljasta Yogananda tuli juoda. Näin siis Yogananda liittyi Kristuksen henkivirtapiireihin. Äiti-Jumaluus oli ollut Yoganandalle tärkein hengellinen kiintopiste hänen elämänsä aikana.

Toisen Lähteen energia toimii tasapainottavana energiana suhteessa Ensimmäiseen ja Kolmanteen Lähteeseen. Toinen Lähde on tärkeä elementti, sillä se korostaa ihmisessä rakkauden ja uhrautumisen lähtökohtaa. Ihmisen tulee aktivoida lopulta kaikki kolme hengen virtapiiriä. Kun ihminen on liittynyt Toisen Lähteen energioihin voi hän aloittaa Ensimmäisen Lähteen tavoittelun.

Kolmannen ja Toisen Lähteen saavuttamiseen saadaan apua muilta. Kolmannen Lähteen osalta esimerkiksi Universaalinen Äiti Amma yhteisöineen voi vahvistaa virtapiireihin kytkeytymistä, kun taas Toisen Lähteen Hengen aktivoimista voi auttaa kristilliset herätysliikkeet. Mutta Ensimmäisen Lähteen aktivointi onkin sitten lähes kokonaan henkilökohtainen tehtävä. Jokaisella ihmisellä on fragmentti, osanen Isä-Jumalaa. Tämä Isän osanen edellyttää ihmiseltä henkilökohtaista yhteyttä Itseensä. Koska tämä suhde on henkilökohtainen, niin sen saavuttaminen toteutuu yksilöllisesti.

6. Fuusioituminen Ensimmäisen Lähteen Hengen osaan

Kuva 6. ( Fuusioituminen Ensimmäisen Lähteen Hengen osaan )

Ihminen voi kokea eri asteisia valaistumisia henkisessä kehityksessä. Nämä voivat olla eri tasojen saavuttamisia suhteessa Kolmanteen tai Toiseen Lähteeseen. Kuitenkin lopullinen virittäytyminen Ensimmäiseen Lähteeseen eli Isän tahtoon ja fuusioituminen Isän-Jumalkipinään on asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi ja mahdollisuudeksi kaikille meille maapallon asukkaille.

Urantia-kirja selittää Isän tahdon toteutumisesta seuraavaa:

Tämä fuusioituminen Jumalallisen kipinän kanssa merkitsee persoonallisuudelle ikuisen elämän todellista alkua. Taivaallisen Isän puhdas henkiaines sulautuu evoluutionäärisesti kerättyyn sieluainekseen. Tämä on ylösnousevan ihmisen tärkein päämäärä. Kun fuusio on tapahtunut nousee kyseinen sielu vääjäämättä Paratiisin saarekkeelle. Mikään väliaikainen koettelemus ei voi enää estää tätä huikeaa nousua. Eläimen kaltaisesta olennosta kasvaa Jumaluusainesta sisältävä ikuinen taivaallinen olento. Paratiisin näkökulmasta vasta fuusioitunut persoonallisuus on kokonainen ja se merkitään Paratiisin persoonallisuusrekistereihin.

Tavallisesti kehityksen keskivaiheilla olevilla planeetoilla fuusioituminen tapahtuu vasta kuoleman jälkeen taivaallisissa opetusmaailmoissa, yleensä viidennessä tai kuudennessa mansiomaailmassa. Kun fuusioituminen lähestyy kokoontuvat Ylienkeli, kirjurienkeli ja ehdokkaan läheiset ystävät. Tässä yksinkertaisessa konfirmaatiossa enkelit lausuvat taivaallisen Isän sanansaattajina " Tämä on rakastettu poika, johon olen mieltynyt. "

Fuusioitumisen tapahduttua taivasmatkalainen saa loman, jonka aikana hän alkaa suunnitella paratiisiin johtavaa matkaa. Paratiisin saavuttamiseen on monia erilaisia vaihtoehtoisia teitä, joista valitaan henkilökohtaisesti sopivimmat reitit. Vaikka aikatekijä on erilainen taivaallisilla tasoilla matka Paratiisiin kestää ajallisesti hyvin kauan. Urantia-kirjassa ei ilmoiteta keskimääräistä Paratiisin saavuttamiseen tarvittavaa aikaa, mutta joidenkin arvioiden mukaan kyse on miljoonista ja joidenkin mukaan jopa miljardeista maan vuosista.

Fuusioitumisen jälkeenkin nämä taivasmatkalaiset ovat yhä edelleen enemmän tai vähemmän aineellisia. He ovat kaukana siitä että he olisivat todellisia henkiä. He ovat ikään kuin superkuolevaisia. Hengellisyyden termein sanottuna yhä hiukan enkeleitä alempana. Mutta nyt he ovat kuitenkin saavuttaneet todellisen kuolemattomuuden, ikuisen olemassaolon.

Tässä yhdistymisessä esipersoonallinen Isä-Jumalan osa lahjoittaa oman Universaalisen ikuisen menneisyyden muistot taivasmatkalaiselle. Niin ikään entinen kuolevainen lahjoittaa koko olemuksensa ja aineellisista maailmoista kerätyt kokemukset Isä-Jumalan osalle. Heistä tulee täysin erottamaton yksi entiteetti. Kun kommunikointi Isän osasen ja kuolevaisen kanssa on aiemmin ollut vaikeaa, niin nyt osapuolten ajatukset ovat yksinkertaisesti yhtä.

Jopa Superuniversumin korkeat täydellisyyttä hipovat kolminaistetut olennot seuraavat kaihoisasti ja hiukan kadehtienkin näitä "vähemmän onnekkaita" veljiänsä. Vaikka taivasmatkalaiset ovatkin puutteellisia ja rajoittautuneita, he ovat tulleet läpi kyynelten laakson ja omaavat todellista kokemusta, jota täydelliset henkiolennot eivät ole saaneet osakseen.

Vaikka fuusioituminen yleensä tapahtuu viidennessä tai kuudennessa mansiomaailmassa, se voi tapahtua missä tahansa mansiomaailmassa tai järjestelmän päämajassa. Se voi siirtyä konstellaation päämajaan ja joissakin erikoistapauksissa se saattaa toteutua vasta Paikallisuniversumin pääkaupungissa.

Tarkastellaan seuraavaksi fuusiota planeetoilla, jotka ovat jo kehityksessä pidemmällä. Tällaisilla planeetoilla ei koeta välttämättä enää luonnollista kuolemaa vanhuuteen. Fuusio voi tapahtua sielun ollessa vielä normaalissa fyysisessä kehossa. Yhdistyminen Isä-Jumalan osasen kanssa on kuitenkin niin voimakas, että se polttaa välittömästi fyysisen kehon. Kun puhdas Ensimmäinen Lähteen osanen yhdistyy kuolevaisen kanssa, normaalia matalavärähteistä kehoa ei voida enää ylläpitää, ja siksi se palaa silmänräpäyksessä.

Kehityksessä pidemmälle edenneille planeetoille on rakennettu taivaaseenottotemppeleitä. Kun tietyn henkilön fuusioituminen Suuntaajan kanssa on lähestymässä, hänen perheensä, ystävät ja työtoverit kokoontuvat yhdessä temppeliin. He asettuvat sen keskuskorokkeen ympärille, jolla yksi tai useampi fuusioehdokas lepäävät. Heidän väliinsä järjestyy kehäksi taivaallisia persoonallisuuksia, jotka suojelevat kuolevaisia leimahduksesta aiheutuvien energioiden vaikutukselta. Taivaaseenottotemppeli on valmistettu erityisestä taivaallisesta morontiamateriaalista. Näin sitä ei tuhoa sen kuluttavan tulen kirkkaus, joka jälkiä jättämättä hävittää kuolevaisen ruumiin.

Suurikokoisessa maailmassa nämä lähtöleimahdukset ovat miltei yhtämittaisia, ja taivaasenottotapausten lisääntyessä planeetan eri puolille järjestetään sivupyhäkköjä. Näitä temppeleitä voi olla maailmassa useita kymmeniä.

Tällainen tilaisuus eroaa tyystin kehittymättömien maailmojen hautajaisista. Jumalaa tuntevat kuolevaiset sanovat väliaikaiset jäähyväiset rakkaimillensa. Näissä tilaisuuksissa vallitsee ylin Ilo, syvä autuudentunne ja sanoinkuvaamaton toivo. Kuolevaiset läsnäolijat eivät fuusioleimahduksen jälkeen voi nähdä mitään taivaaseen otetuista kumppaneistaan. Tällaiset taivaaseen otetut sielut menevät suuntaajasiirrolla suoraan asianomaisen morontiakoulutusmaailman kuolleistaheräämissaliin. Näitä tapahtumia valvoo arkkienkeli.

Kun maailma on saavuttanut valon ja elämän neljännen vaiheen, yli puolet kuolevaisista poistuu planeetalta siten, että heidät otetaan elävien joukosta eli temmataan taivaaseen. Tällainen kuolemantapausten väheneminen jatkuu jatkumistaan, mutta luonnollisista kuolemista ei ole kokonaan päästy vielä kehittyneimmilläkään planeetoilla.

Vakiintumista edeltävissä maailmoissa eli planeetoilla, joilla ei ole taivaaseenottotemppeleitä on myös tarvittaessa mahdollista fuusioitua Isän osasen kanssa. Vaikkakin se on harvinaisempaa, näin saattaa joskus tapahtua. Tällaisessa tapauksessa taivaalliset persoonallisuudet nostavat kyseisen henkilön planeetan ilmakehään ja fuusioleimahdus tapahtuu korkealla ilmassa. Näin suojataan ympäristöä fuusion aiheuttamalta leimahdukselta. Maanpäällä tällaisen näytelmän mahdolliset silmännäkijät havaitsisivat vain miten taivaaseen siirtyvä kuolevainen katoaa "tulisissa vaunuissa".

Nämä taivaaseenotot ovat olosuhteissamme harvinaisia mutta meidänkin planeetallamme on viitteitä tällaisesta tapahtumasta. Raamatussa toisessa kuninkaan kirjassa kerrotaan miten äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja hevoset ja siten profeetta Elia nousee tuulispäässä taivaaseen. Tätä todistamassa oli Elisa, profeetta Elian kumppani ja oppipoika.

 

<< EDELLINEN SIVUDeus Amabile -pääsivulle SEURAAVA SIVU >>