Jumaluuslähteet ja olennot osa 2


II Kahdesta Jumaluuslähteestä polveutuvat olennot


1 ja 2 Lähteen yhteinen luominen.


1. ja 2. Jumaluuslähteen luomisesta syntyneistä olennoista vaikuttavin ja ehkä kuuluisin luokka on Luoja-pojat. He ovat taulukon sarakkeessa ensimmäisenä A. Alaslaskeutuvien olentoluokkien kategoriassa. Heidän olemuksensa rinnastetaan Pyhässä kolminaisuudessa ilmenevän pojan laatuun. Siis meille maapallolaisillekin tuttuun Kristukseen, meidän paikallisuniversumimme Luojaan. Luoja-Poikia on maailmankaikkeudessa noin miljoona. Heistä 700 000 ottaa tehtäväkseen käsittämättömän urakan: Paikallisuniversumin luomisen. Nämä puhdasta jumaluusainesta sisältävät pojat saivat kuitenkin itse alkunsa Paratiisissa eli Tasolla-1.

Toisin kuin Päivien muinaiset, Luoja-pojat joutuvat inkarnoitumaan fyysisille tasoille, mikä on äärimmäisen harvinaista puhdasta jumaluusainesta koostuvalle olennolle. Luoja-pojat inkarnoituvat vain kerran fyysiselle tasolle ja meidän planeetallemme koitui tämä kunnia. Planeettamme epäonninen historia saattoi olla tämän erikoislaatuisen inkarnaation vaikuttimena. Luoja-pojat kehittyvät näin myös fyysisen kokemuksellisuuden kautta, ja heistä tulee lopulta suvereeneja Universumihallitsijoita.

                                                        Luoja-poikamme eli Kristus

1 ja 3 Lähteen yhteinen luominen.


1. ja 3. Lähteen yhteisluominen tuottaa olentoja, joiden olemus persoonallisena Jumalan poikana on vähemmän painottunut. Esimerkkinä tästä Luomisesta on Valtiashenki numero 5. Yhteensä näitä Valtiashenkiä on luotu Paratiisiin seitsemän universumiin Tasolle-1.

Nämä henget toimivat Kokonaisuniversumin energian aineellisen olemuksen organisoijina ja ohjaajina. Kukin näistä hengistä hallitsee omaa Superuniversumiaan. Meidän seitsemättä Superuniversumiamme hallitsee Valtiashenki numero 7. Oma valtiashenkemme eroaa viidennestä siinä, että hänet on luotu kaikkien kolmen 1, 2 ja 3. Jumaluuslähteen avustuksella.

Seitsemän valtiashenkeä luotiin siis Kolmen lähteen seitsemällä eri yhdistelmällä. Seitsemän valtiashenkeä löytyy taulukosta siksi kokonaisuutena, keskisarakkeen alta ensimmäisenä olentona.

Valtiashenki organisoi Superuniversumia

2 ja 3 Lähteen yhteinen luominen


2. ja 3. Jumaluuslähteen luomisesta esimerkkinä ovat ihmiset. He löytyvät vasemmasta sarakkeesta kategoriassa, C. Ylösnousevien olentoluokat, nimellä Suuntaajaan fuusioituneet kuolevaiset. Ihmiset rakennetaan toisesta ja kolmannesta Jumaluusaineesta useiden jälleensyntymisien avulla. Kun lopulta ihmisen tietoisuus riittää ylösnousemukseen, tähän sielun kertymään sulautuu ensimmäisen Jumaluuslähteen osanen. Näin oikeastaan ihmisen ylösnousseessa sielussa on mukana kaikkea kolmea Jumaluusainesta. Tosin ensimmäisen Jumaluuslähteen varsinaiset potentiaalit alkavat ilmetä vasta kun entinen ihmissielu saavuttaa Paratiisissa olevan universumitason. Ihmiset tulevat luoduksi kuitenkin fyysisellä, alimalla universumitasolla eli tasolla-5.


Tähän samaan kategoriaan kuuluu henkioppaat, henkiopettajat ja ylösnousseet mestarit. Useimmille ihmisille on osoitettu henkiopas, joka toimii henkisellä tasoilla. Henkiopas itse on myös jälleensyntymisprosessia suorittava ihmissielu mutta edistyneempi kuin fyysisellä tasolla oleva opastettava ihminen. Kalevi Riikosen mukaan henkioppaaksi pääsee suorittamalla vähimmäismäärän, hiukan yli puolet, ylösnousemusprosessista. Vähimmäismäärän suoritettuaan ihmissielu voi irtautua maapallon järjestelmästä, mutta tällaisessa tapauksessa ylösnousemuksen loppuosa on suoritettava myöhemmin muualla. Henkiopettajien vastuualueet ovat laajemmat ja heidän kehitysasteensa on korkeampi kuin oppaiden. Henkioppaisiin tai -opettajiin ollaan yleensä yhteydessä intuition, selvännäön, meditaation tai unien välityksellä.


Ylösnousseet mestarit ovat entisiä ihmissieluja, jotka ovat suoriutuneet kokonaan ylösnousemusprosessista. He eivät ole kuitenkaan päättäneet lähteä evoluutionääriselle kehitysmatkalle maailmankaikkeuden keskustaan vaan he ovat jääneet planeetan lähipiiriin auttamaan jäljessä tulevia veljiänsä. Joskus mestarit voivat saada erityisluvan inkarnoitua planeetalle vaikka heidän oma kehitysasteensa ei sitä enää edellytä. Näissä tapauksissa saamme toisinaan nähdä vaikuttavia opettajia, jotka kykenvät manipuloimaan jossain määrin myös fyysistä materiaa. Niin sanottuja ihmeitä pystyvät joskus tekemään myös lahjakkaat ihmissielut.


Avaruusveljemme, humanoidit ja ufo-vierailujakin tehneet olennot kuuluvat samaan luokkaan kuin ihmiset. Vaikka he ovat teknologisessa kehityksessä meitä huomattavasti edellä heidän luomisprosessinsa on samanlainen kuin meidän.

Avaruusveljemme, humanoidit, luodaan samalla tavalla kuin ihmiset

Arkkienkelit ovat vastuussa evuluutionääristen kuolevaisten ylösnousemusprosesseista kokonaisuutena. He huolehtivat siitä, että suojelusenkelit ja muut järjestelmässä alemalla tasolla olevat enkelit voivat suoritua hyvin palvelustehtävistään. Työtehtävissä olevat enkelit voivat saada heiltä konsultaatio-apua tai energialatausta, jos avaruuden henkivirtapiirejä ei ole käytössä.


Yleisesti paikallisuniversumin enkelit ovat luotu 3. Lähteen, Äiti-hengen, toimesta. Arkkienkelit ovat tähän kuitenkin poikkeus. Heidät on luotu Lähteen 2 ja 3 yhteistyönä. Tähän on todennäköisesti syynä se, että he kykenisivät samoihin henkivirtapiireihin kytkeytymiseen kuin ylösnousevat kuolevaiset. Koska Arkkienkelit vastaavat ylösnousemusprosessista heidän tulee osin olla samankaltaisia luotuja kuin itse ylösnousevat evoluutionääriset ihmiset.

Kyvyiltään Arkkienkelit ovat aivan omaa luokkaansa, joten niiden osalta ihmissieluihin heitä ei voi verrata. Maapallolla on harvinainen etuoikeus sillä yksi arkkienkeleiden päämajoista sijaitsee sillä.

He ovat olentoja, joihin ollaan ehkä useimmin yhteydessä. Arviolta noin toistakymmentä ihmistä kanavoi ja julkaisee maapallolle näiden enkeleiden viestejä. Tunnetuin arkkienkeleistä on Mikael. Jotkut kykenevät olemaan jatkuvassa yhteydessä arkkienkeleihin, mikä vaatii kuitenkin hiukan korkeampaa selvännäkö ja -kuulokykyä tai ylipäätään korkeaa henkisen kehittymisen astetta.
Arkkienkeli Mikael suojelee ihmiskuntaa.

<< EDELLINEN SIVU Deus Amabile -pääsivulle SEURAAVA SIVU >>