Jumaluuslähteet ja olennot osa 3


I Yhdestä Jumaluuslähteestä polveutuvat olennot

1 Lähteen luominen


1. Lähteestä alkunsa saanet olennot ovat rakennettu täysin alkuperäisestä Jumaluusaineksesta. Ensimmäisessä lähteessä itsessään on olevaistunut joukko transendentaaleja olentoja, joihin kuuluu esimerkiksi kokonaisuniversumin Arkkitehdit. Nämä Jumaluuden ytimessä toimivat olennot tulevat olemaan meille kuitenkin vaikean saavuttavuuden takia hiukan vieraita. Meille tunnetuin olento on fragmentoitu esipersoonallinen Ensimmäisen lähteen osanen. Tätä osasta kutsutaan Veda kirjoituksissa Ylisieluksi. Urantia kirjassa tuota osasta kutsutaan Ajatuksen Suuntaajaksi.


Joskus käy niin että tämä Suuntaaja ei sulaudu osaksi ihmisielua vaan se personoidaan omaksi itselliseksi persoonaksi. Tämä tapaus löytyy taulukosta oikean sarakkeen alapuolelta B.Ylösousemukselliset olentoyhteisöt nimellä Personoidut Suuntaajat. Heidän alkuperänsä on
suoraan Paratiisin Isä-jumaluudesta Tasolta-1.


Ajatuksen suuntaja koostuu Ensimmäisen jumaluuslähteen aineksesta


2 Lähteen luominen


2. Lähteestä alkunsa saaneet olennot ilmenentävät vahvimmin personoitua poika-tytär olemusta. Kun Paikallisuniversumin luotujen olentojen eri mallit ja luokat ovat valmiita, Luoja-poika eli Toinen lähde luo viimeiseksi luokaksi omasta olemuksestaan Aineelliset pojat ja tyttäret. Nämä Luodaan Paikallisuniversumiin eli tasolle-4.


Aineelliset tyttäret ja pojat asuvat Paikallisjärjestelmän pääkaupungissa ellei heitä lähetetä palvelemaan fyysisiä maailmoja. Heidän erikoisena tehtävänään on kohentaa evoluutionääristen planeettojen geneettistä ainesta sekä toimia näkyvinä hallitsijoina planeetalla aikakausista toiseen.


Nämä samanaikaisesti aineellista ja henkistä valo-olemusta sisältävät olennot ovat 2,5m -3 m pituisia violettia valoa hohtavia ihmismäisiä persoonallisuuksia. Heidän tehtävänään on ensin lisääntyä omassa keskuudessaan noin miljoonaan yksilöön ja sitten pariutua alkuperäisten evolutionääristen planeetalla kehittyvien rotujen kanssa. Näin Planeetta saa tärkeää korkeata geneettistä ainesta osakseen.


Meidän taivaallinen Aatami ja Eeva tunnetusti epäonnistui tässä tehtävässään. Nämä alkuperäiset valohohtoiset olennot eivät ole kuolevaisia mutta voivat saada kuolevaisen statuksen jos he epäonnistuvat tehtävässään. Tämä on kuitenkin suhteellisen harvinaista. Jos meidän Aatamimme ja Eevamme eläisi, meidän olisi helppo uskoa maailmankaikkeuden olentoihin sillä he jo itsessään olisivat todistus korkeimmista olennoista.


Veda-kirjoituksissa ja -kuvituksissa Krisna ja jumalalliset olennot ovat väritetty sini-ihoisiksi. Tämä viittaa siihen, että kirjoitusten myyttiset tarinat sijoittuvat 37000 vuotta sitten toimineeseen Aineellisten Poikien ja Tyttärien liian lyhyeen päättyneeseen ajanjaksoon.Meidän Eevamme ei asu enää täällä.


3 Lähteen luominen


Urantia-kirjan esitys maailmankaikkeuden olennoista on varsin kattaava. Mutta siinä tarkastellaan maailmankaikkeutta kuitenkin enemmän Paratiisin näkökulmasta. Olentoa tarkastellaan siinä kokonaisuutena vasta sitten kun se kirjataan Paratiisin Persoonallisuusrekistereihin. Olentojen kehitystä sisäisesti sielullisen henkikoosteen osalta ei tarkastella siinä ollenkaan. Tästä esimerkkinä on ihmisen jälleensyntymisprosessit. Ne ovat jätetty kirjasta kokonaan pois.

Kun siirrymme pienempiin henkiolentoihin ja entiteetteihin, jotka vaikuttavat fyysisellä planeetalla tai sen välittömässä läheisyydessä, joudumme tarkastelemaan näitä ilmiötä muiden lähteitten avulla.

Luonnonhenget eli elementaalit ja niihin liittyvät entiteetit ovat olentoja joita selvännäköiset ihmiset lähipiiristään useimmiten havaitsevat. Tähän yksinkertaisesti on syynä se, että ne ovat juuri lähipiirin tietoisuuksia.


Kolmannen lähteen luominen on siinä mielessä kattavaa, että se sisältää henkisen aineen lisäksi kaiken aineellisen materian. Kaikki tietoisuudet eivät omaa korkeaa Jumaluuslähteen tasoista henkitietoisuuden astetta mutta yhtäkaikki ne ovat itsenäisiä tietoisuuksia.


Seuraavassa taulukossa vertaan Kolmannen lähteen luomia enkeliolentoja ja sielutietoisuuksia, jotka ovat luotu suhteellisen lähelle ihmistä ja työskentelevät ihmiskunnan hyväksi. Tietolähteinä ovat Urantia-kirja, Diana Cooperin Enkelit vastaavat ja Universaalia Opetusta Kosmoksesta.

Urantia-kirja

Enkelit vastaavat

Universaalia opetusta kosm.

Universumin Äiti-henget

Serafit ( Alkulähteessä olevat )

Enkelitasot ylemmät alueet

Mielenauttajahenget

Kerubit ( Tähtien vartijat )

--------

Yksinäiset sanansaattajat

Thrones ( Vallassa istuvat )

Enkelitasot ylemmät välialueet

Supernafit

Dominions ( Mahtavat )

--------

Sekonafit

Principalities ( Ruhtinaat )

Enkelitasot välialueet

Tertiafit

Powers ( Karman valtiaat)

Enkelitasot alemmat välialueet

Omniafit

Powers (Kuolema, syntyminen)

Enkelitasot alemmat alueet

Arkkienkelit 2+3 Lähde

Arkkienkelit ( Evoluutio) 2+3

Deevojen joukko, joka toimii

Serafit

Suojelusenkelit ( Suojelu)

rinnakkaisesti enkelten kanssa.

Kerubit ja Sanobit

Yksisarviset ( Ylösnoussut )

Energiseetteriset elementaalit

-----

Haltiat ( Luonnonhenki )

Tulen elementaalit

-----

Keijut ( Luonnonhenki )

Ilman elementaalit

-----

Merenneidot ( Luonnonhenki )

Veden elementaalit

-----

Menninkäiset ( Luonnonhenki )

Maan elementaalit

-----

-----

Eläinten ryhmäsielut

-----

-----

Kasvien ryhmäsielut

-----

-----

Kivien ryhmäsielut


Arkkienkelit eivät oikeastaan kuulu tähän taulukkoon sille heidät on luotu 2. ja 3. Lähteen toimesta. Enkeleinä ne ovat kuitenkin tunnetuimpia, joten ne toimivat vertailuesimerkkeinä Urantia-kirjan ja Diana Cooperin välillä.


Muutenkin saattaa olla että Diana Cooperin jaottelussa korkeimmat enkelit ovat kahdesta tai kolmesta jumaluuslähteestä luotuja olentoja, mutta siitä ei ole tietoa saatavissa. Yleisesti ottaen arkkienkeleitä lukuunottamatta paikallisuniversumin enkelit ovat luotu 3. Lähteen toimesta.

Suojelusenkelimme luodaan Kolmannen jumaluuslähteen toimesta


Kun tarkastelemme taulukkoa, voimme huomata serafi käsitteen täysin erilaisen käytön. Kun Urantia-kirja käyttää suojelusenkelistä toiseksi alimpaan enkeliluokkaan kuuluvasta olennosta nimitystä serafi, niin samaa nimitystä Cooper käyttää kaikista korkeimmista enkeleistä. Samoin on kerubi nimityksen laita. Urantia-kirjassa se kuuluu alimpaan enkeliluokkaan mutta Cooperin mallissa toiseksi ylimpään luokkaan. Arkkienkelit näyttävät viittavaan kutakuinkin samaan enkeliluokkaan molemissa lähteissä. Luonnonhenget eli elementaalit ovat jääneet kokonaan pois Urantia-kirjan esityksestä.


Cooperin mukaan elementaalit esiintyvät eetteritasolla. Esoteerisen kirjallisuuden mukaan eetteritaso on seuraava taso fyysisen tason jälkeen. Ihmisen fyysisen olemuksen kopio ilmenee eetteritasolla. Sen voi tuntea parin sentin päässä fyysisestä kehosta energiana.


Elementaalit eivät siis välttämättä koskaan ilmaannu fyysiselle tasolle. Voidaan katsoa että elementaalit ovat aivan oma ryhmänsä evoluutiolinjassa. Näin luokitellaan luonnonhenget myös Universaalia opetusta kosmoksessa kirjasarjassa.


Vaikka Cooper käyttää luonnonhengistä käsitteitä, jotka liitetään yleensä taruolentoihin on näillä käsitteillä ja nimillä selkeä syy-yhteys. Esimerkiksi ryhmä pieniä kipinätietoisuuksia viihtyy kukkien ja puutarhojen yhteydessä. Nämä tietoisuudet, joskin pienet sellaiset, eivät viihdy kivien seassa tai vaikkapa veden alla. Niinpä tällaiset tietoisuudet ovat nimetty keijuiksi.

Ihmiset kuvaavat keijuja usein tähän hahmoon vaikka muoto on oikeastaan pistemäinen valopallo


Kuten huomasimme serafi ja kerubi -nimien käytöstä, voivat nimet viitata täysin erilaisiin olentoluokkiin. Niinpä nimien käyttö saattaa joskus olla hyvinkin harhaanjohtavaa. Tärkeämpää onkin tarkastella olentoluokkien toimintaa, ja ympäristöä missä ne vaikuttavat. Enkeliluokkia on useita ja enkeliluokkien sisällä on myös monia tehtäviä, joita enkelit suorittavat. Kaiken kaikkiaan kolmannen Jumaluuslähteen luominen kattaa useita sielullisia ryhmiä ja tietoisuuksia.


4. Enkeleiden ja ihmisten evoluutiolinjat


Vaikka Urantia-kirja kertoo, että enkelit luodaan suoraan täydellisiksi olennoiksi ja ihmiset jotakuinkin vähemmän täydellisiksi mutta kehittyviksi, jättää se kuitenkin kertomatta mitä tämän jumalallisen näytelmän kulisseissa tapahtuu.


Esoteerinen kirjallisuus tuo esille näkemyksen, että olennot rakennetaan alati kehittyvästä henkiaineksesta. Urantia-kirja kertoo, kun esimerkiksi paikallisuniversumia aletaan luomaan Universumin Äiti-henki eli Luoja-tytär ei vielä ole persoonallinen. Se saavuttaa persoonallisuuden tietyn kehitysjakson kuluessa. Tämä Luoja-pojan kanssa toimiva Äiti-henki kerää itseensä henkikokemusta tietyn ajan, ja vasta sitten kohoaa tietoisuutena korkean persoonallisuuden luokkaaan.


Tätä ajanjaksoa ja sen kehityksen mysteeriä ei Urantia-kirjassa tarkoin selvitetä. Esoteerinen kirjallisuus vastaa tähän kysymykseen henkimaterian kehittymisestä draaman kulisseissa eli kiviaineksessa, kasvikunnassa ja eläinkunnassa sekä kaikessa materiassa, joka paikallisuniversumissa ilmenee.


Pienet henkientiteetit tai tietoisuuksien osaset kehittyvät osina. Nämä osaset yhdistetään lopuksi suurempaan kokonaisuuteen. Kun esimerkiksi ihminen luodaan on hän jo yhdistetty olento, useiden aikaisempien elämien mielen ja hengen yhdistelmä. Kokonaisuus, joka kehittyy jatkuvasti.


Samoin vaikka enkelit luodaan näennäisesti yhdellä kertaa täydellisiksi niiden rakennusaineet koostuvat evoluutionäärisestä henki- ja tietoisuusaineksesta. Tästä luomisaineksesta ja sen kehittymisestä on vain vähän tietoa, sillä Ensimmäisen lähteen Jumaluuden ytimessä olevat Kokonaisuniversumin arkkitehdit ovat vaikeasti saavutettavissa oleva olentoluokka.


Voimme luotuina kuitenkin tutkia itseämme, ja näin saada tietoa omasta luomismysteeristämme. 

Seuraavassa kuvassa vertaan enkeleiden ja ihmisten evoluutiolinjaa.
Vaikka enkeleiden kehityslinja on merkitty kuvaan ensimmäiseksi on paikallisuniversumin enkeleiden päätehtävänänä toimia ihmisen kehityslinjan avustajina ja ylläpitäjinä. Enkeleiden toiminnan pääpaino on ihmisten luomisprosessin avustaminen.


Tämä ei kuitenkeen sulje pois sitä mahdollisuutta, että myös enkelit voivat saavuttaa ylösnousemuksellisessa prosessissa Paratiisitason. Nämä harvemmat finaliittittason saavuttaneet enkelit ovat alkuperältään erilaisia verrattuna ihmisiin sillä enkelit eivät inkarnoidu fyysiselle tasolle. Kuvassa enkeleiden matka paratiisiin on merkitty katkoviivalla sillä paratiisin saavuttaminen ei ole niiden ensisijainen tehtävä. Äärimmäisen harvoissa tapauksissa enkelit ovat syntyneet ihmiskehoon, mutta kuten sanottu se ei ole niiden evoluutiolinjan mukaista.


Enkeleiden evoluutiolinja on erillinen ihmisistä mutta yhdistetään usein luonnonhenkien linjaan. Kalevi Riikosen mukaan luonnonhenkien eli elementaalien kehitys jatkuu Deeva-kunnassa, joka on yleisnimi enkeliluokkien kokonaisuudesta, joka toimii planeetamme lähipiirissä Paikallisuniversumitasolla. Tämän linjan olennot ja tietoisuudet eivät siis inkarnoidu fyysiselle tasolle. Ihmisen kehityslinjan tärkein elementti on fyysiselle tasolle inkarnoituminen, mikä on myös kaikkien eläinten yhteinen piirre. Useampi eläin on ajanjaksojen kuluessa saavuttanut suhteellisen korkean tietoisuuden tason. Jos tarkastellaan ihmistä ja sen evoluutiota niin sillä on paljon yhteistä eläinten kehityksen kanssa.


Esoteerisestä näkökulmasta voisin esittää hypoteesin että elementaalien tietoisuudet ovat enkeleiden tietoisuuksien esiasteita ja eläinten sielut ihmisten sielukoosteiden kasvualustoja. Näistä kehityksellistä alkuaineista rakennetaan aina suurempi kokonaisuus. Näihin matalavärähteisillä tasoilla kehittyviin henkikoosteisiin lisätään kuitenkin vielä Jumaluuslähteistä peräisin olevaa korkeaa tietoisuutta.


Kuvan evoluutiolinjaan merkityt Serafit ja Kerubit ovat tässä yhteydessä Urantia-kirjan käsitteiden mukaisia eli ne edustavat alempia enkeliluokkia.


5. Maailmankaikkeuden olentojen luokittelu ja tunnistus


Kun viestintä fyysisen maailman ja henkisen maailman välillä lisääntyy, tulee ihmisten näkökulmasta tärkeäksi tekijäksi henkiolentojen tunnistaminen. Ihmisten liikkuminen maapallolla valtioista toisiin on tarkoin rajattu matkustusasiakirjojen avulla. Myös internetissä viestittäminen voidaan rikosoikeudellisissa tapauksissa jäljittää tiettyyn IP osoitteeseen ellei itse tietojärjestelmään ole jo henkilötietoja aikaisemmin annettu. Meillä ihmisillä ei kuitenkaan ole kuluttajansuojaa henkiolentojen kanavoiman tiedon suhteen. Vaikka korkeammat olennot ovat kehityksessä usein tuhansia vuosia edellä, se ei tarkoita sitä etteivätkö he syyllistyisi joskus oman edun tavoittelemiseen tai universaalisten lakien rikkomiseen. Näin on tapahtunut useasti omassa paikallisuniversumissamme. Tämän takia ihmisillä on mielestäni oikeus tietää tietoja antavan henkiolennon alkuperä, vaikutin ja mahdollinen toimeksiantaja.


Jos esimerksi ihminen pyrkii valtiosta toiseen ilman matkustusasiakirjaa on syytä epäillä matkustajan tarkoitusperiä. Samoin on henkiolentojen laita. Jos henkiolento haluaa kanavoida viestejä ihmisille mutta evää samalla tiedot omasta henkilöllisyydestään herättää se vastaanottajan epäilyksiä. Näin ollen olisi mielestäni hyvinkin suotavaa, että henkiolennot voitaisiin tunnistaa kohtuullisen luotettavasti.


Kaikkiin olentoihin ei voida käyttää samoja tunnistusmekanismeja, sillä jotkut olennot eivät ole suuressa määrin tietoisia itsestään ja alkuperästään. Mutta tunnistusmekanismeja voi olla useita, joista aina jotkut ovat toimivia kyseessä olevan tietoisuuden tunnistamiseksi. Seuraaviin taulukoihin olen laittanut muutamia henkiolennon henkilöllisyyttä tarkastavia kysymyksiä.


Olentojen luokittaminen ja tunnistus


1. Jumaluuslähteistä polveutuminenJumaluuslähteet

olennon luomisprosessissa


Merkitse


1, 2 ja 3 Jumaluuslähteet


1 ja 2 Jumaluuslähteet


1 ja 3 Jumaluuslähteet


2 ja 3 Jumaluuslähteet


1 Jumaluuslähde


2 Jumaluuslähde


3 Jumaluuslähde


Ei tietoa2. Universumitaso, jossa olento on luotuUniversumitaso, jossa

olento on saanut alkunsa


Merkitse

Paratiisitaso taso-1


Keskusuniversumi taso-2


Superuniversumi taso-3


Paikallisuniversumi taso-4


Fyysinen planeetta taso 5


Ei tietoa3. Olennon luokka Urantia-kirjan antamien luokitusten mukaan


Urantiakirjan luokitus olentoryhmän mukaan4. Pääasiallinen toiminta ja toiminta-alue


Toiminta

Toiminta-alue


5. Viestittävän olennon toimeksiantaja


Toimeksiantaja6. Olennon ikä

Ikä universumin standardivuosissa (1v = 50 000 maapallon vuotta)7. Olennon nimi


Olennon nimiTämän tyyppinen lyhyt kysely saattaisi olla vaatimus esimerkiksi valtion maahanmuuttoviraston viisumikaavakkeessa. Henkiolentojen kanavointi tai olentojen viestien muulla tavalla välittäminen perustuu luottamukseen. Viestejä kanavoimalla saava ihminen antaa kehonsa henkiolennon käyttöön, mikä sinänsä on suuri luottamuksen osoitus. Toisaalta jotkut korkeaa selvännäkökykyä tai -kuuloa omaavat ihmiset pystyvät kommunikoimaan olentojen kanssa omina persoonallisuuksinaan.


Lisääntyvä henkiolentojen viestintä ihmisille saattaa muuttua tulevaisuudessa niin, että ihmiskehon käyttö ei enää ole vaatimus viestien välittämiseksi. Tulevaisuudessa viestintä voidaan mahdollisesti toteuttaa erityisten kristallien ja muiden orgaanisten tietokoneiden avulla.

Haluaisin kuitenkin myös painottaa tässä ajassa sitä, että ihmisen mediaalinen herkkyys ja kyky ei sinänsä estä väärin aikein lähestyvää henkiolentoa. Henkioppaat, tieto ja asianmukainen suojaus ovat tarpeellisia näissä asioissa työskenteleville.


Olentoja on maailmankaikkeudessa uskomaton määrä. Niinpä tunnistamiseen ei välttämättä voida käyttää aina samoja metodeja. Pienten tietoisuuksien, kuten keijujen, ei oleteta tunnistavan itseään suhteessa kokonaisuniversumiin, joten heiltä ei sellaisia tunnistetietoja voida odottaakkaan. Luovalla ajattelulla voidaan kuitenkin kullekin olentoryhmälle kehittää sopivia tunnistusjärjestelmiä.


Jumaluuslähteet ovat jakaneet itsensä yhä pienempiin yksikköihin ja tietoisuuksiin maailmankaikkeuden suurella näyttämöllä. Olentojen tarkoituksena on kehittyä suuren suunitelman mukaisesti ja kokea maailmankaikkeuden moninaisuutta yhä uusiutuvissa universumiaikakausissa.
Saamme tulevaisuudessa kohdata mitä moninaisempia ja ihmeellisimpiä olentoja ja myös muuttua itse ihmellisiksi maailmakaikkeutta ymmärtäviksi olennoiksi.


Amandeo Ananta


Kotisivut: www.amabile.org


Lähteet:


Cooper, Diana 2008: Enkelit vastaavat

Cooper, Diana 2010: Enkelipallot-tie valaistumiseen

Herman, Ronna: Arkkienkeli Mikaelin kanavointeja: http://www.ronnastar.com/

Riikonen, Kalevi 1993: Universaalista opetusta kosmoksesta osa I

Riikonen, Kalevi 1996: Universaalista opetusta kosmoksesta osat II-III

Urantia-kirja englanniksi 1955, suomennos 1993


<< EDELLINEN SIVU Deus Amabile -pääsivulle