Tarkastellaan nyt neljää pyhän yhteisön lakia. Kun nämä lait pohjautuvat täydellisen rakkauden muotoon tuloksena on Tähtienvälinen, universaali, jumalallisuuden inspiroima Galaktinen yhteisö.Täydellinen rakkaus koostuu kahdesta elementistä. Sisäinen myötätunto tukee oman sielun kasvua. Ulkoinen myötätunto tukee muiden kasvua. Tämä kokonaisuus lisätään neljään pyhään sosiaalisuuden lakiin.

Laki 1. Jokaisen olennon tarkoituksena on tutkia oman sielun polkua, sen kasvua ja palvella muita.

Laki 2. Luomuksen voima koetaan rakkaudellisessa suhteessa toiseen olentoon. Tämä läheisyys määrittelee parin jumalallisen palvelun toisiaan ja muita kohtaan.

Laki 3. Läheinen side itseen, ystäviin, perheeseen ja jaokseen eli klaaniin luo planetaarisen verkon. Tässä verkossa luotamme toisiemme voimaan ja näin luomme yhä suuremman voiman.

Laki 4. on kuin laki 3. joka laajentuu suurempiin ryhmiin jaosten välillä ja planetaarisesta tähtikansaan. Tuloksena syntyy Galaktinen yhteisö. Tarkastellaan hiukan vielä Galaktisen yhteisön rakennetta.Lähiyhteisö on ryhmä, joka koostuu vanhemmista, neuvonantajista, aikuisista jäsenistä ja lapsista. Vanhemmat vapaasti jakaavat hoitovelvollisuuksiaan lähiyhteisön muiden vanhempien ja lasten välillä. Lapsella voi olla monia niinkutsuttuja tätejä ja setiä.

Tarkoituksena tällä järjestelmällä on vaalia ja kasvattaa lapselle vahva itsetunto, oma persoonallinen suvereenisuus ja kaikkien kesken jaettava ilo ja rakkaus.

Vaikka koulutus ja tieto ovat tärkeitä lähiyhteisölle, vielä tärkeämpää on lapsen hengellinen kasvu. Lahjat, joita Jumala on antanut tätä tiettyä elämää varten tulevat esille vasta kun hengen ihmeellinen energia vaikuttaa täydellä voimallaan.

Galaktiselle ihmiselle hengen vaikutus on kaikki kaikessa. Hengen vaikutus ohjaa yksilön valaistumaan elämän tehtäväänsä fyysisen elämänsä aikana.Siriuslainen nevonantajajärjestelmä toimii lähiyhteisössä tukemassa yksilön kasvua. Siriuslaiset ovat kuuluisia miljoonien vuosien aikana kehittämästään järjestelmästään. Neuvonantajia koulutetaan ensin 20 vuotta akateemisesti ja sen jälkeen heillä on 75 vuoden kenttäharjoittelu ennenkuin he aloittavat varsinaisen työnsä. Galaktinen ihminen elää fyysisenä olentona useita satoja vuosia keskimäärin noin tuhannen vuoden ajan.

Ensimmäinen neuvonantajatyyppi avustaa lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä neuvonantaja avustaa raskauden ajan kaikkia oman lähiyhteisönsä vanhempia. Neuvonantajan tärkein tehtävä on avustaa lasta ymmärtämään omia kykyjään ja löytämään yksilöllisen elämänsä tarkoitukseen johtavan polun.


Toisen kategorian neuvonantajat ovat läheisten suhteitten asiantuntijoita. Heidän tehtävänään on ratkaista ensisijaisissa suhteissa ilmeneviä ongelmia. Kolmannen kategorian Neuvonantajat avustavat vanhempia ja aikuisia toimittamaan tehokkaasti kyseiselle lähiyhteisölle asetettuja tehtäviä. Neljäs ja viimeinen kategoria on yhteysneuvonantajat, jotka auttavat lähiyhteisöä toimimaan menestyksellisesti ja täydessä harmoniassa muiden lähiyhteisöjen kanssa.


Kaikilla lähiyhteisöillä on hallitseva neuvonantaja, joka toimii erityisen järjestelmän periaatteiden mukaisesti. Tätä systeemiä kutsutaan Virtaavaksi Ryhmädynamiikaksi. Tämä systeemi perustuu siihen tosiasiaan, että jokaisella yksilöllä on erityisiä uniikkeja lahjoja. Näiden erityisten lahjojen avulla lähiyhteisö kykenee selviytymään tehtävistään ja tavoitteistaan sulavasti ja helposti. Kun tietty tehtävä ja päämäärä tulee yhteisössä esille, asettuu johtoon ja vastuuseen henkilön, jolla on luonteensa mukaan lahjoja kyseisestä alueesta. Koko muu lähiyhteisö tukee häntä täysin tehtävän suorittamiseksi.

Tehtävän ja päämäärän vaihtuessa lähiyhteisöstä nousee esille uusi henkilö, joka on taitojensa puolesta sopivin johtaamaan seuraavaa projektia. Orgaaninen rytmi kehittyy lähiyhteisön sisällä ja se ilmenee virtaavana ja helppona vuorovaikutuksena. Kilpaileminen on täysin vieras käsite Galaktisessa yhteisössä.

Kun siirrymme lähiyhteisöstä ja yhteisöstä laajempaan kokonaisuuteen tulemme Klaaneihin eli jaoksiin. Tähtikansa jakautuu kuudesta - kahteentoista jaokseen joilla on erilainen, esimerkiksi, tieteellinen, hengellinen, tekninen tai muunlainen lähestymistapa. Jokainen tähtikansan edustaja kuuluu johonkin näistä jaoksista ja kantaa usein oman jaoksen tunnusta vaatetuksessaan. Näistä jaoksista kerron myöhemmin hiukan enemmän.

Galaktisessa yhteisössä hallinto ymmärretään olevan jumalallisen palvelun täyttymys. Koska jokainen yhteisön jäsen on suvereeni ja yksilön ja yhteisön olemuksen täysin ymmärtävä ei varsinaista hallitsevaa ja määräävää järjestelmää tarvita.Tähtikansan hallintojaoksen tehtävänä on vain peilata Jumalallista tahtoa Henkisen hierarkian kautta. Näin Hallintojaos auttaa muita jaoksia pyhien päämäärien toteutumisessa.

Pyhä henki toimii useimmiten hallinnon korkeimpana ohjaajana Luojan tahdon sekä Jumalallisen suunnitelman toteuttamiseksi. Suunnitelmaa toteutetaan jumaluuden korkeimman valon intonaatiossa. Galaktinen yhteisö kunnioittaa absoluuttisesti Luojansa jumalallista tahtoa.

Hyvät matkustajat, saavumme kohta maan pinnan alaisella aluella olevan suuren temppelin luo. Huomaatte, että edelleen maan alla on aivan samat olosuhteet kuin maan pinnalla. Planeetan ja asukkaiden välistä värähtelyä pidetään jatkuvasti yllä. Kun Galaktinen yhteisö ja sen jäsenet kehittyvät, heidän värähtelyresonanssinsa muuttuvat.

Muuttuvia värähtelyitä tasapainotetaan jatkuvasti positiivisilla rituaaleilla. Ne ovat yksi monista päivittäisistä velvollisuuksista, joita lähiyhteisöjen asukkaat ilolla toimittavat.Tasapainottavat rituaalit koostuvat rukouksesta, meditaatiosta laulusta ja soitosta. Näihin rituaaleihin käytetään monenlaisia musiikki-instrumentteja, rumpuja ja erityisiä suuria hienoja kristalleja.


Kun lähestymme rituaalialuetta voimme huomata paikalla olevan noin 5 metriä halkaisijaltaan olevan suuren kauniisti koristellun rummun. Tämän rummun värähtely vastaa planeetan värähtelytaajuuta. Voimme lisäksi kuulla soittimia jotka kuullostavat joukolta harppuja, ja saksofonin kaltaisia soittimia, jotka vahvistavat rumpujen voimallisia värähtelyitä. Huomaatte, että keskialueella on useita tanssijoita ja ympyrän kehällä on joukko henkilöitä hiljaa meditoimassa.

Galaktinen yhteisö näkee itsensä henkisen hierarkian agenttina ja Jumalan pyhän tahdon palvelijana ja toteuttajana. Yksilön jokainen läpikäyty elämä eli inkarnaatio on aina jumallallisen tarkoituksen mukainen. Monien elämien jälkeen kumuloitunut kokemus johtaa yksilön sielun täyteen ymmärrykseen elämästä ja pyhän hengen vaikutuksesta.
Galaktinen yhteisö koostuu rikkaasta kulttuurista, useista rituaaleista, muodollisista ja vapaamuotoisista juhlista. Elämästä on poistettu ulkoinen kamppailu. Asuminen, vaatetus, ruoka ja kuljetus ovat täysin ilmaisia. Rahaa ei käytetä lainkaan väihtovälineenä eikä finanssijärjestelmä muutenkaan ole millään tavoin näkyvillä.

Täyden tietoisuuden omaavien olentojen yhteiskunta toimi kuin Valon enkelten yhteisö. Se näkee itsensä sellaisena kuten se on Nyt-hetkessä, jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat samassa pisteessä.


Tämä tietoisuuden jatkuva mallintaminen mahdollistaa yksilöiden vuorovaikutuksen korkeimmalla mahdollisella tasolla. Galaktinen yhteisö on varustettu jatkuvalla sisäisellä vuorovaikutuksella eli luonnollisella telepaattisella verkostolla. Tämä telepaattinen järjestelmä toimii yksilölle luonnollisena lähteenä saada mitä tahansa informaatiota oman sielun kasvunsa toteutumiseksi.


Tähän on hyvä lopetella tämä tähtienvälinen opiskelumatkamme Sirius B:lle. Voimme siis huomata, että planeettaamme muuttuu monin tavoin kun saavutamme täyden tietoisuuden tason ja meistä tulee Galaktisen valon liittoutuman jäseniä. Ketkä ovat sitten meidän lähinaapureitamme?<< EDELLINEN SIVUDeus Amabile -pääsivulle SEURAAVA SIVU >>