Henkisen tietouden yhteneväisyydet

Johdanto
1. Kosmologia
2. Jumaluuden hierarkiat
3. Ihmisen Henkikooste

Johdanto

Olen kymmenen vuoden ajan ollut enenevässä määrin kiinnostunut henkisistä liikkeistä ja uskonnoista. Näiden liikkeiden opit ovat usein hyvinkin erilaisia. Nämä epäyhteneväiset opetukset ovat lisänneet haluani tutkia tarkemmin niissä ilmenevää henkistä todellisuutta. Kukin liike pyrkii parhaansa mukaan kertomaan tästä verhotusta todellisuudesta, mutta näkymät ovat usein rajattuja ja ne edustavat vain tiettyä näkökulmaa kokonaisuudesta. Kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa. On pystyttävä valitsemaan oleellinen informaatio kertomuksista, kanavoidusta tiedosta ja vanhoista taruista. Se vaatii intuitiota ja ennenkaikkea mielikuvitusta. Olen toiminut taiteilijana useamman vuoden. Niinpä työssäni olen joutunut käyttämään näitä molempia ominaisuuksista. Tämä artikkeli on tutkimuksen ja hypoteesien tulos. Olen ajautunut alueelle jossa varmaa on vain epävarmuus.Yliopiston antama koulutukseni on auttanut minua jäsentämään tätä moninaista ja usein ristiriitaista informaatiota.

Henkinen todellisuus avautuu henkilökohtaisena kokemuksena vain harvoille ihmisille. Niinpä minun on tyydyttävä luomaan kokonaiskuvaa henkisestä todellisuudesta vain toisen käden tiedon varassa. Tämä hiukan ulkopuolinen asemani voi ehkä olla tae objektiiviselle lähestymiselle, jos sellainen ylipäätään on mahdollista. Kokonaiskuvan kartoittaminen on käytännössä yhteneväisyyksien etsimistä. Näin ollen olen alkanut nimittää työtäni yhteneväisteorian luomiseksi.

Suurin ristiriitaisuus erilaisten liikkeiden välillä on itämainen jälleensyntymisajattelu ja länsimainen ainutkertainen ylösnousemusajattelu, jossa ihminen, yhden elämän läpikäytyään, herää taivaassa.

Toinen suuri ristiriitaisuus koskee taivaallisten persoonallisuuksien statuksia ja määrää. Kuka on taivaallisessa hierarkiassa johtavassa asemassa ja kuka alisteisessa. Kuinka monta Jumalaa on ? Onko Jumala persoonallinen vai persoonaton ?

Kolmas ristiriitaisuus koskee kosmologiaa. Onko taivas vain yksi kokonaisuus. Mitä tarkoittaa se, että Isällä on monta asuinsijaa. Pääseekö ihminen kuollessaan suoraan taivaaseen Isän oikealle puolelle vai alkaako vasta kuoleman jälkeen todellinen matka Jumaluuden aktuaalisille lähteille.

Perehdyn näihin kolmeen aiheeseen tässä luennossa. Aloitan kosmologialla sitten siirryn Jumaluuden hierarkiaan ja lopulta ihmisen henkikoosteeseen, jonka avulla käsittelen jälleensyntymisen ja ainutkertaisen ylösnousemuksen välistä problematiikkaa.

Lähteet:

Ensimmisenä lähteenä olen käyttänyt veda-kirjallisuutta, joka on useita tuhansia vuosia vanhaa ja hindulaisuuden uskonnon perusta. Käytän veda-kirjallisuuden nykyaikaista tulkintaa Srimad Bhagavatamia ( laulut 1-10 13 nid.) ja Sri Caitanya-caritamrta. Nämä kirjasarjat on kääntänyt sanskriitista ja tulkinnut 1900-luvulla Krisna-liikkeen perustaja His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhubada.

Toisena lähteenä olen käyttänyt H.B Blavatskyn, teosofian kulmakiviä, Salainen oppi I - II ja hänen luentosarjaa H.B Blavatskyn opetukset sisäiselle ryhmälle eli opetekset hänen henkilökohtaisille oppilailleen. Nämä ovat kirjoitettu 1800-1900 luvun taitteessa.

Kolmantena lähteenä olen käytänyt Urantia-kirjaa, joka on valmistunut 1900-luvun puolivälissä. Urantia-kirja on ilmoitus, jonka on toimittanut taivaalliset persoonallisuudet ja se on saatu ihmisten käyttöön kanavoinnin kaltaisella menetelmällä.

Neljäntenä lähteenä käytän Kalevi Riikosen kirja-sarjaa Universaalista opetusta kosmoksesta I - III. Tämä kirjasarjan tieto on niin ikään saatu kanavoinnin kaltaisella menetelmällä, johon on liittynyt interaktiivinen kanssakäynti korkeampien persoonallisuuksien kanssa.

Lisäksi viittaan Raamattuun ja Mormonien pyhään kirjaan: Opin ja liittojen kirjaan.

<< EDELLINEN SIVUDeus Amabile -pääsivulle SEURAAVA SIVU >>