Henkisen tietouden yhteneväisyydet

Johdanto
1. Kosmologia
2. Jumaluuden hierarkiat
3. Ihmisen Henkikooste

2. Jumaluuden hierarkiat

Seuraavaksi vertailen Jumaluuden kolminaisuutta Vedan-kirjallisuudessa ja Urantia-kirjassa. Tämän jälkeen tutkin Jeesuksessa inkarnoituneen Nebadonin Mikaelin asemaa Vedan-kosmologiassa.

Srimad Bhagavatamissa esitetään Kolme Jumaluuden pääpersoonallisuutta. Ensimmäinen on Visnu, joka on Jumaluuden Ylin persoonallisuus ja maailmankaikkeuden luomuksen ylläpitäjä. Toinen persoonallisuus, Brahma, on syntynyt Visnun navasta kasvavasta lootuskukasta ja hän toimii luojana. Kolmas on Siva, joka on luomusten tuhoaja. Visnulla on monta henkilökohtaista laajentumaa Näitä ovat esimerkiksi: Maha-visnu,Garbhodakasayi-Visnu ja Ksirodakasayi-Visnu. Krisna on Visnun alkuperäinen olemus.

Myös Urantiassa esiintyy Kolminaisuus: Universaalinen Isä, Ikuinen poika ja Ääretön henki. Nämä yhdessä muodostavat paratiisin kolminaisuuden. Tämä kolminaisuus voidaan nimetä myös Ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi lähteeksi. Ensimmäisen lähteen Universaalisen Isän todellisuuden laajentuminen ilmenee lisäksi erilaisina jumaluustasoina samoin kuin Visnu laajentumat Veda kirjallisuudessa. Urantiassa niitä ovat esimerkiksi: absoniittinen taso, absoluuttinen taso ja kvalifoimaton absoluutti. Näihin ja moniin muihin transendentaaleihin tasoihin voi perehtyä tarkemmin lukemalla Urantian alussa olevan filosofisen esipuheen.

Suurin kiinnostus Jumalallisista persoonallisuuksista kohdistuu usein Jeesukseen. Itämäisten uskontojen on ollut hankala asettaa Jeesusta omiin jumalkäsitteisiinsä. Kun veda-kirjallisuuden kosmologiaa verrataan Urantiaan voidaan löytää mielenkiintoisia samankaltaisuuksia.

Palautetaan mieleen Urantian esittämä malli Paikallisuniversumeista. Yhden Paikallisuniversumin Hallitsijana toimii Mikael luokan Persoonallisuus, joka meidän Universumissamme on inkarnoitunut ihmisolentona Jeesus Nasarettilaisena. Kukin näistä jumalallisista hallitsijoista on laadultaan Paratiisissa sijaitsevan toisen lähteen eli Ikuisen Pojan kaltainen. Nämä hallitsijat ovat kuitenkin omia erillisiä persoonallisuuksia. Heitä kutsutaan usein myös Luoja-pojiksi. Sillä he ovat omien Paikallisuniversumiensa luojia.

6. Kuva ( Visnusta irtautuu maailmankaikkeuksia)

Veda kirjallisuudessa sanotaan:

Herra Visnun ensimmäistä muotoa kutsutaan Maha-Visnuksi. Hän on aineellisen kokonaisenergian alkuperäinen luoja. Hänen ihohuokosistaan virtaa lukemattomia maailmankaikkeuksia. ( Sri Cait. 4. s. 150)

Näitä maailmankaikkeuksia voidaan verrata Urantian Paikallisunivesumeihin. Kukin näistä maailmankaikkeudesta on oma hallinnollinen ja toiminallinen yksikkö.

Seuraava lainaus on niin ikään Vedasta: Sitten Garbhodasayi-Visnun lootusnavasta versoi lootuskukka. Tästä lootuskukasta tuli Brahman syntypaikka. Tuon lootuskukan varressa saivat alkunsa neljätoista planeettajärjestelmää. Sitten Herra ryhtyi Brahmaksi ja loi koko maailmankaikkeuden. ( Sri Cait. 4.sivu 158-159.)

Tämä antaa kuvauksen Herran ryhtymisestä ensimmäiseksi Brahmaksi. Tätä voi verrata Urantiassa ensimmäisen lähteen jakautumista toiseksi lähteeksi eli Ikuiseksi pojaksi, joka on Luoja poikien esikuva. Jumaluden ylimmän persoonallissuuden suhdetta Brahmaan kuvataan seuraavasti:

Nähdessään Brahman edessään Herra hyväksyi hänet kelvolliseksi luomaan eläviä olentoja, joita herra voisi hallita halunsa mukaan. (Srimad. Bhag. 2.2 s. 119)

Brahmasta itsestä sanotaan:

Brahma, joka ei ole syntynyt mistään aineellisesta alkuperästä vaan Herran navasta kasvavasta lootuskukasta, on luonut kaikki aineellisella tavalla syntyneet olennot. Herran armosta Brahman kykeni luonnollisesti näkemään Herran muodon. (Srim. Bhag. 2.2 s. 75)

Brahma on siis elävien olentojen luoja samanlailla kuin Mikael-luokan luoja-pojat ovat paikallisuniversumiensa Luojia. Seuraavassa Veda kirjallisuuden tarinassa tuodaan esille että Brahmoja on maailmankaikkeudessa useita.

Kerran, Krsnan eli Jumaluuden ylimmän persoonallisuuden hallitessa Dvarakaa, Brahman saapui tapaamaan Häntä ja ovenvartija kertoi heti Herra krisnalle Brahman saapumisesta. Tiedon saatuaan Krsna kysyi heti ovenvartijalta: Kuka Brahma ? Mikä on hänen nimensä? Ovenvartija palasi siksi esittämään tämän kysymyksen herra Brahmalle.

Kun ovenvartija kysyi: Kuka Brahma? Brahma oli yllättynyt. Hän sanoi ovenvartijalle: Mene ystävällisesti kertomaan Herra Krisnalle, että minä olen se nelipäinen Brahma, joka on neljän Kumaran Isä.

Ovenvartija esitti sitten Herra Krisnalle Brahman kuvauksen, ja Herra Krisna antoi Brahmalle luvan tulle sisään. Brahman palvottua Herra Krisnaa Herra Krisnakin Kunnioitti Brahmaa soveliain sanoin. Sitten Herra Krisna kysyi Mistä syystä sinä olet tullut tänne?

Krisnan kysyttyä tällä tavoin Brahma vastasi heti: Aion kertoa sinulle myöhemmin syyn saapumiseeni. Aivan ensiksi haluan sanoa, että mielessäni on herännyt epäilys, jonka toivon Sinun ystävällisesti hälventävän. Miksi kysyit, kuka Brahma oli saapunut Sinua tapaamaan ? Minkä tähden esitit tällaisen kysymyksen? Onko minun ohella tässä maailmakaikkeudessa muitakin Brahmoja ?

Tämän kuultuaan Krisna hymyili ja vaipui mietteisiinsä. Paikalle saapui heti loputon määrä Brahmoja.

Kuva 7. ( kuva monipäisistä Brahmoista )

Näillä Brahmoilla oli eri määrä päitä. Joillakin oli kymmenen päätä, joillakin kaksikymmentä päätä, joillakin sata, joillakin tuhat, joillakin kymmenentuhatta... ja joillakin kymmenen miljoonaa. Kukaan ei voi laskea heidän kasvojensa lukumäärää.

Kun tämän maailmankaikkeuden nelipäinen Brahma näki kaikki nämä Krisnan rikkaudet hän hämmentyi ja piti itseään jäniksenä elefanttien joukossa.Kukaan ei kykene arvioimaan Krsnan käsittämätöntä mahtia. Kaikki läsnäolevat Brahmat lepäsivät Krisnan yhdessä ainoassa kehossa.

Muiden Brahmojen lähdettyä Krisna sanoi nelipäiselle Brahmalle: Sinun maailmankaikkeutesi on laajuus on 6,4 miljardia kilometriä; tästä syystä se on maailmankaikkeuksista pienin. Niinpä sinulla on vain neljä päätä.

Maailmankaikkeuden koon mukaan Brahmoilla on näin monia päitä. Tällä tavoin Minä ylläpidän lukemattomia maailmankaikkeuksia. (Sri Cait. 4. sivut 258-270 referoitu)

Tähän Veda kirjallisuudesta löytyneeseen kuvaukseen on Lyhyt vastine Urantia-kirjassa.

Puuttuva tieto siitä, että Jumalan Poikia (eli luoja-poikia) on monia, on aiheuttanut paljon hämmennystä Maapallolla. ( eli Urantialla.) Ja tämä tietämättömyys säilyy sellaisista toteamuksista huolimatta kuin on muistiinmerkintä näiden jumalallisten persoonallisuuksien eräästä konklaavista: Tämä lyhyt lainaus on siis raamatusta "Kun Jumalan Pojat julistivat riemua ja kaikki Aamutähdet lauloivat yhdessä." eli Joka tuhannes vuosi, sektorin standardiajan mukaisesti laskettuna, jumalallisten Poikien eri luokat kokoontuvat säännöllisesti toistuviin konklaaveihinsa. (Urantia-kirja s.87 - '6)

Näistä kokoontumisista kerrotaan lisää seuraavassa Urantian Lainauksessa.

Alkuperäinen Mikael eli ikuinen poika toimii primaaristen Paratiisin-Poikien puheenjohtajana näiden kokoontuessa neuvonpitoon kaiken olevaisen keskuksessa. Ei kauankaan sitten rekisteröimme Uversassa universaalisen uutislähetyksen, joka kertoi ikuisella Saarella pidetystä ylimääräisestä konklaavista. Siellä oli ollut saapuvilla sataviisikymmentätuhatta Luoja-Poikaa, jotka olivat kokoontuneet vanhempiensa läsnä ollessa keskustelemaan universumien universumin yhtenäistymisen ja vakiintumisen edistymisestä. Tämä ryhmä koostui valikoiduista Hallitsija-Mikaeleista, seitsemän kertaa lahjoittautuneista Pojista. (Urantia-Kirja s.234 - '5)

Mielestäni Mikael-luokan Luoja-poikien ja Brahmojen väliset samankaltaisuudet maailmankaikkeuksien hallitsijoina ja luojina antavat mahdollisuuden olettaa että kyseessä ovat samat taivaalliset persoonallisuudet. Esitänkin nyt siis johtopäätöksen että kumpainenkin kirjallisuuslähde puhuu samoista persoonallisuuksista. Tämän väittämän myötä Jeesuksessa Kristuksessa inkarnoitunut Jumalallinen persoonallisuus voidaan samaistaa Brahmaksi Yhden maailmankaikkeuden luojaksi.

<< EDELLINEN SIVUDeus Amabile -pääsivulle SEURAAVA SIVU >>