Henkisen tietouden yhteneväisyydet

Johdanto
1. Kosmologia
2. Jumaluuden hierarkiat
3. Ihmisen Henkikooste

1. Kosmologia

Kosmologialla tarkoitan uskontojen ja henkisten liikkeiden antamaa kuvaa meitä ympäröivästä maailmankaikkeudesta. Raamattu ei kerro kovin paljoa kuoleman jälkeiseen elämään liittyvästä kosmologisesta järjestyksestä ja ylösnousseen sielun toiminnasta taivaassa. Ilmoituskirjassa kuvaillaan Uutta Jerusalemia ja kerrotaan sen mitoista. Lisäksi Jeesus mainitsee, että hänen Isällänsä on monta asuinsijaa. Raamatun esitys jää kosmologian osalta aika suppeaksi.

Mormooneilla on sen sijaan enemmän tietoa kosmologisesta järjestyksestä. Raamatun ohella mormonit käyttävät Mormonin kirjaa ja Opin ja liiton kirjaa. Opin ja liiton kirjassa tuodaan esille kolmiosainen taivaallinen hierarkia.

Mormonien kosmologia antaa taivaasta kolmiosisen mallin, johon ihmiset nousevat kuoleman jälkeen hengellisissä ruumiissa, eri tasoille riippuen siitä kuinka he ovat ottaneet vastaan Kristuksen lain. Maailmojen kirkkaustaso lisääntyy ylemmäksi siirryttäessä. Alin taso on telestinen. Seuraava on terestinen ja korkein on selestinen. Ylin taso jakautuu vielä kolmeen osaan, jonka korkeimpaan osaan pääsevät ne mormonien kirkon jäsenet, jotka ovat ovat tehneet iankaikkisen avioliiton.

Mormonien oppien mukaan suurin osa ihmisistä selviytyy kuoleman jälkeen joillekin näille tasoille. Mutta on myös sieluja, jotka ei näille hengellisille tasoille yllä.

Ja ne, jotka ovat jäljellä tehdään myös eläviksi; kuitenkin he palaavat jälleen kukin sijallensa, omistaakseen sen, minkä he haluavat ottaa vastaan, koska he eivät halunneet omistaa sitä, minkä he olisivat voineet saada (Oppi ja liitot 88:32.)

Lause yllättää, siinä mielessä, että siinä viittataan ikäänkuin sielun uudelleensyntymiseen. Mormonin kirkko oikealta nimeltä Jeesuksen kristuksen myöhempien aikojen pyhien kirkko ei kuitenkaan tunnusta opeissaan uudelleensyntymistä. Se tunnustaa kuitenkin tapahtuman, jossa taivaassa oleva sielu voi tulla maan päälle ja syntyä ihmisenä.

Krisna-liikeen tulkitsemat Veda-kirjoitukset antavatkin jo paljon kattavamman kosmologisen järjestyksen.

Brahmaloka on maailmankaikkeus, jota hallitsee luoja herra Brahma. Maailmankaikkeus jakautuu neljääntoista planeettajärjestelmään. Meidän Maapallomme sijaitsee seitsemännessä järjestelmässä.

Maapallon alapuolisilla planeetoilla vallitsee demoninen mailmankatsomus. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että siellä elettäisiin kaaoksessa tai että siellä valitsisi anarkia. Veda-Kirjoituksissa tuodaan esille, että ulkoiseen kauneuteen ja aistinautintoihin liittyvät materialistiset pyrkimykset ovat siellä usein pidemmälle kehittyneemmät kuin maapallolla.

Demonisilla planeetoilla fyysiseen olemukseen kiinnitetään paljon huomiota. Tämä merkitsee sitä, että niiden asukkaat ovat fyysisesti usein terveempiä kuin maapallon asukkaat. Demonisilla planeetoilla henkiseen kehitykseen ja Jumaluuden ylimmään persoonallisuuden palvelemiseen tähtäävä toiminta on kuitenkin hyvin vähäistä. Näiden asukkaiden osana on elää ulkoisen harhan vallassa.

Srimad Bhagavatamin mukaan sielu on kuolematon ja se voi joko nousta tai laskeutua eri planeettajärjestelmien välillä. Tähän vaikuttaa sielun karma, hyvien tai huonojen tekojen vastavaikutussuhteet. Jos sielu ryhtyy Jumaluuden ylimmän persoonallisuuden antaumukselliseksi palvelijaksi, niin hän vapautuu tästä kiertokulusta ja saavuttaa lopulta henkiset Vaikuntha-planeetat. Näitä korkeitä henkisiä planeetoja kiertää lukematon määrä erilaisia Brahmalokia eli maailmankaikkeuksia. Jumaluuden ylin persoonallisuus asuu Vaikunhta-lokan korkeimmalla planeetalla.

Seuraava on lainaus Srimad Bhagavatamista.

Vaikuntha planeettoja ympäröivät erilaiset lentoalukset, jotka kaikki hohtavat ja kimaltelevat. Nuo lentoalukset kuuluvat suurille Mahatmoille eli Herran antaumuksellisille palvelijoille. Taivaallisen ihonvärinsä vuoksi naiset ovat kauniita kuin salama, ja yhdessä tämä kaikki näyttää aivan taivaalta, jota koristavat sekä pilvet että salamointi.

Tuossa Herran henkilökohtaisessa asunnossa ei ole tietämättömyyden ja intohimoisuuden aineellisia laatuja, eikä siellä vaikuta hyvyydenkään laatu. Ajalla ei ole siellä vaikutusvaltaa, puhumattakaan harhanomaisesta, ulkoisesta energiasta-se ei pysty astumaan tuolle alueelle. Erotuksetta sekä puolijumalat että demonit palvovat Herraa hänelle omistautuneina sieluina. (Srimad Bhagavatam 2 .1 laulu s. 109-113)

Tälle veda-kirjallisuuden tarjoamalle monitasoiselle kosmologialle vetää mielestäni vertoja vain Urantia-kirjan malli.

Urantia kirja esittää maapallon alimpana kehitystason planeettana, joten varsinaisia demonisia planeetoja ei mallissa esiinny. Urantia kirja tuo kuitenkin esille muiden planeettojen varhaisia kehitysasteita, joissa elämän juurruttaminen on vielä kesken tai joissa olosuhteet vaikeuttavat planeetan kehityskulkua.

Urantian mukaan jos ihminen selviytyy kuolemasta eli ylösnousee taivaaseen hän herää mansiomailmoissa, joita kuvan alaosassa esittävät seitsemän pientä ympyrää. Nämä mansiomaailmat eivät edusta vielä puhdasta henkistä olemassaoloa vaan siellä havainnoitava maailma on puoliaineellista, morontia-materiaa.

Näihin mansiomaailmoihin kerääntyy ylösnouseita sieluja monilta erilaisissa kehitysasteissa olevilta planeetoilta. Ylösnoussut sielu jatkaa elämäänsä uudessa kehossa yhdessä Ylisielunsa kanssa. Urantia-kirja nimittää tätä Ylisielua eli Jumalallista osaa Suuntaajaksi. Tämä ylösnoussut kuolevainen aloittaa opiskelunsa siinä mansiomaailmassa, joka vastaa hänen yksilöllistä kehitysastetta. Erittäin kehittyyneeltä planeetalta noussut voi aloittaa opiskelunsa jopa seitsemännessä mansiomaailmassa.

Tämän opiskelun aikana Sielu ja Suuntaaja eli Jumalallinen osa fuusioituvat. Näin tämä kuolevaista alkuperää oleva sielu tekee ikuisen liiton Suuntaajansa kanssa. Tästä persoonallisuudesta tulee Paikallisjärjestelmän pääkaupungin Jerusemin kansalainen. Tämä persoonallisuus jatkaa kehittymistään ja saavuttaa Konstellaation päämajan Edentian. Siellä hallinnoivat kolme Vorondadek-poikaa. He päättävät paikallisjärjestelmiä koskevista lainssäädännollisistä asioita.

Kehittyvä persoonallisuus eli evoluutonäärinen nousija saavuttaa jossain vaiheessa Salvingtonin, Paikallisuniversumin päämajan. Paikallisuniversumien Hallitsijana toimii Mikael luokan persoonallisuus. Meidän universumimme hallitsijanamme on Jeesus Nasarettilaisena Inkarnoitunut Jumalallinen persoonallisuus: Nebadonin Mikael. Elämme siis tällä hetkellä Nebadonin paikallisuniversumissa. Asutettuja maailmoja on paikallisuniversumissa sen kehitystilansa mukaan muutamasta miljoonasta kymmeeneen miljoonaan.

Näitä paikallisuniversumeja on koko maailmankaikkeudessa yhteensä noin seitsemänsataatuhatta. Ne jakaantuvat seitsemään omaan sektoriin eli superuniversumiin. Nämä Superuniversumit kiertävät kaikkeuden keskustaa. Meidän omassa seitsemännessä superuniversumissa nimeltä Orvonton on siis noin satatuhatta paikallisuniversumia.

Jatkakaamme vielä hetki evoluutionäärisen nousijan mukana. Kun hän on saavuttanut Nebadonin Mikaelin asuinsijan on hänen aika poistua paikallisuniversumista. Tästä lähtien evolutionäärinen nousija jatkaa 1. kehitysasteen henkenä. Hänen kehonsa muuttuu yhä henkisemmäksi.

Hän saavuttaa piensektoreiden ja suursektoreiden pääkaupungit, jotka ovat toinen toistaan loisteliaampia ja kauniimpia. Lopulta hän saapuu meidän superuniversumimme Orvontonin päämajaan Uversaan. Siellä kolme täydellistä persoonallisuutta Päivien muinaiset käyttävät päätos- ja tuomiovaltaa korkeimpana oikeuselimenä Superuniversumissa. Uversan pääkaupungissa on persoonallisuusrekisterit, joihin on merkitty jokainen Superuniversumin olento. Vain päivien Muinaisilla on tuomiovalta yksilön elämän lopullisen sammuttamiseen.

Kun evolutonäärinen nousija on kehittynyt hengellisesti riittävän korkealle tasolle annetaan hänelle lupa siirtyä Havonan keskusuniversumiin. Sitä symboloi esittämäsäni kuvassa harmaa soikea alue Paratiisin ympärillä. Havonan keskusuniversumi on täydellinen ja se on mallina ja ihanteena muille universumeille. Havonassa ei ole hallintoa koska siellä toimivat olennot omaavat täydellisen harmonian ja ymmärryksen. Havonassa sijaitsee miljardi maailmaa, joista jokainen on todellinen yllätysten yliopisto. Meidän pyhiinvaeltajamme käy läpi jokaisen näistä maailmoista ja on sen jälkeen täydellisen tyydytetty ajallisen avaruuden antamista kokemuksista.

Viimeisellä Havonnan kehällä Paratiisiin matkaava pyhiinvaeltaja asetetaan lepoon. Hänet kuljetetaan paratiisin saarelle. Urantia-kirja kertoo Paratiisin keskussaaren laskeutumis- ja lähtökentistä seuraavaa:

Keskussaari päättyy reunaltaan yht'äkkisesti, mutta Saaren koko on niin valtava, että tämä päättymiskulma on verrattain huomaamaton missä tahansa rajoitetussa kohdassa. Paratiisin reunapinnan täyttävät osittain eri henkipersoonallisuusryhmien laskeutumis- ja lähtökentät. Koska läpäisemättömän avaruuden vyöhykkeet miltei koskettavat Paratiisin reunaa, kaikki Paratiisiin suunnatut persoonallisuuskuljetukset laskeutuvat näille alueille. Sen paremmin ala- kuin ylä-Paratiisikaan ei ole kuljetussupernafien tai muuntyyppisten avaruusmatkaajien lähestyttävissä. (Urantia-kirja s.121 - '2)

Supernafien enkeliluokkaan kuuluvat persoonnallisuudet toimivat käytöksen ohjaajina tässä uudessa hämmästyttävässä ympäristössä. Paratiisi on täynnä voimallisia majesteettisa olentoja. Kuolevaisalkuperää oleville olennoille on välillä mieltä rauhoittavaa keskustella enkelityyppiä olevien olentojen kanssa. Nämä kun tuovat mieleen ihmisolentojen lähellä olevat sukulaiset serafit.

Evolutionäärisen nousijan viimeisenä tehtävänä on ymmärtää Universaalia Isää ja Jumaluuden kolminaisuutta. Tämän tutkimusmatkan ohella suoritetaan Kaikkeuden keskustan Palvontaa, joka on luotujen suurin etuoikeus ja Ilo.

Lopulta tämä palvonnantäytteinen tutkimus päättyy ja Finaliiteiksi valmistuneet Nousijat lähetetään palvelustehtäviin Ympäri Universumeita. Mitättömänä kuolevaisena alkanut elämä jatkuu loistokkaana olentona Universaalisen Isän ikuisessa palveluksessa.

Näin huikean kertomuksen Maailmankaikkeuden kosmologiasta esittää siis Urantia-Kirja. Jos katsotaan tämän kertomuksen pääkohtiin niin voidaan huomata, että niillä on paljonkin yhteistä Srimad Bhagavatamin eli Veda-kirjallisuuden kanssa.

Urantia kirja esittää, että ihminen selviytyy kuolemasta eli ylösnousee kun hän päättää toteuttaa Universaalisen isän tahdon. Tämä ilmenee yksilöissä suuntaajana eli ylisieluna. Srimad bhagavatam esittää seuraavan hyvin samankaltaisen mallin.

Kun yksilö ryhtyy Jumalan ylimmän persoonallisuuden antaumukselliseksi palvelijaksi hän irtautuu syntymän ja kuoleman kierrosta ja nousee lopulta Jumaluuden ylimmän persoonallisuuden asuinsijoille henkisille Vaikuntha planeetoille.

Molemmat mallit tuovat esille monitasoisen kehityskulun, joka päättyy Maailmankaikkeuden korkeimalle tasolle, jossa Jumaluuden ensilähde sijaitsee. Kummatkin ilmoittavat, että siellä ei ole aikatekijää. Yksilöt toimivat siellä omina persoonallisuuksinaan palvoen Ylintä Jumaluutta.

Suuntaja tai Ylisielu on tärkeässä asemassa kummankin mallin kosmologiassa. Suurimmaksi ristiriidaksi jää jälleensyntymisen käsite, jonka olemassaoloa Urantia ei tue. Palaan tähän aiheeseen uudestaan mutta sitä ennen vertailen Urantian ja Srimad Bhagavatamin Jumaluuksien persoonallisuuksia.

<< EDELLINEN SIVUDeus Amabile -pääsivulle SEURAAVA SIVU >>